Aerodrom Sarajevo

Adresa Kurta Schorka 36, Sarajevo, 71000, Bosnia & Herzegovina
Telefon +38763771523
Naknada
 • Preuzimanje: 80 EUR
 • Povrat: 80 EUR
 • Ranije preuzimanje: 15 EUR
 • Kasnije preizimanje: 15 EUR
Radno vrijeme
 • Mondays: 06:00 - 21:00
 • Tuesdays: 06:00 - 21:00
 • Wednesdays: 06:00 - 21:00
 • Thursdays: 06:00 - 21:00
 • Fridays: 06:00 - 21:00
 • Saturdays: 06:00 - 21:00
 • Sundays: 06:00 - 21:00

Rent From Aerodrom Sarajevo

Datum preuzimanja
Datum povratka
Filters
Kupon

Loading

Rate this car_rental_location